ΑρχικήΣυμβούλιο εμπειρογνωμόνων

Το Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων θεσμοθετήθηκε με τον Ν.4865/21, άρθρο 14.

Το Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων (Σ.Ε.) αποτελεί εισηγητικό όργανο του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.) και συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας.

Το Σ.Ε. αποτελείται από είκοσι δύο (22) μέλη, τα οποία ορίζονται από φορείς, συλλόγους, κ.α.

Ανακοινώσεις

Δείτε εδώ