Ενημέρωση για τα νοσοκομειακά φαρμακευτικά σκευάσματα που θα προμηθεύονται τα νοσοκομεία του ΕΣΥ και το Γ.Ν.Θ Παπαγεωργίου