Δράση 16783 – Υλοποίηση Προγράμματος Πρόληψης της Δημόσιας Υγείας «Σπύρος Δοξιάδης»

  • Έργο 2: «Δευτερογενής Πρόληψη» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5180985)

     Περιγραφή:

  1. Δημιουργικός σχεδιασμός και παραγωγή οπτικοακουστικού και λοιπού διαφημιστικού υλικού- Σχεδιασμός Πλάνου Μέσων. Προϋπολογισμός με ΦΠΑ :  37.200,00 Ευρώ.
  2. Διαχείριση και προβολή σε Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης : Προϋπολογισμός με ΦΠΑ :  37.200,00 Ευρώ.
  3. Προβολή σε Μέσα (τηλεόραση, ραδιόφωνο, τύπος, διαδίκτυο): Προϋπολογισμός με ΦΠΑ :  2.653.600,00 Ευρώ.