«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ COVID-19 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ» (CPV: [33651600-4]-Εμβόλια, [63121100-4]-Υπηρεσίες αποθήκευσης, [60100000-9]-Υπηρεσίες οδικών μεταφορών), χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 2.030.270,52 € ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι εκτιμώμενη αξία 1.302.326,04 € για 1 έτος, πλέον δικαιώματος προαίρεσης, εκτιμώμενης αξίας 727.944,48 € ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ