«Προκήρυξη της με στοιχείο ΕΚΑΠΥ TA_3/2023 διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης για το έργο «Υπηρεσίες Συμβούλου για την αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης του Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στα Νοσοκομεία της χώρας» (CPV: 72221000-0 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών επιχειρησιακής ανάλυσης), προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού 248.000,00 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής»

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *