Προκήρυξη της διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης για το έργο: “SUB3. Διοικητική και Οργανωτική Αναδιάρθρωση – Τεχνική Βοήθεια Οργάνωσης και Ωρίμανσης Έργων”

«Προκήρυξη της με στοιχείο ΕΚΑΠΥ TA_1/2022 διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης για το έργο: «SUB3. Διοικητική και Οργανωτική Αναδιάρθρωση – Τεχνική Βοήθεια Οργάνωσης και Ωρίμανσης Έργων», (CPV 79410000-1, 79415200-8, 72221000-0), χρονικής διάρκειας δώδεκα (12) μήνων, εκτιμώμενης αξίας εξήντα χιλιάδων ευρώ (€60.000,00), μη συμπ/νου ΦΠΑ 24%, εκτιμώμενης αξίας συμπ/νου ΦΠΑ: εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (€74.400,00), ΦΠΑ: δέκα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (€14.400,00).

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *