«Παροχή διευκρινίσεων επί της διακήρυξης του ανοιχτού διαγωνισμού με στοιχείο ΕΚΑΠΥ 5/2023 για τη την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Μηχανισμός Υποστήριξης για τη διαχείριση της ανάπτυξης δικτύου Κέντρων Εγκεφαλικού Επεισοδίου»