ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ, ως προς το σημείο 30 «Προκήρυξη της με στοιχείο ΕΚΑΠΥ 4/2023 διακήρυξης με αντικείμενο τη διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την σύναψη συμφωνίας πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών  διάθεσης των εμβολίων κατά του κορονοϊού covid-19 και των αναλωσίμων τους στα εμβολιαστικά κέντρα της επικράτειας» CPV:[33651600-4]-Εμβόλια, [63121100-4]-Υπηρεσίες αποθήκευσης, [60100000-9]-Υπηρεσίες οδικών μεταφορών), συνολικής εκτιμώμενης αξίας 2.030.270,52 € ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι εκτιμώμενη αξία 1.302.326,04 € για 1 έτος, πλέον δικαιώματος προαίρεσης, εκτιμώμενης αξίας 727.944,48€ ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ»

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *