ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση για την εισαγωγή νέων νοσοκομειακών φαρμακευτικών σκευασμάτων που θα προμηθεύονται τα Νοσοκομεία του ΕΣΥ και το ΓΝΘ Παπαγεωργίου αποκλειστικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος της ΕΚΑΠΥ» – 17/07/2023.