Θέμα: Κανονιστικό πλαίσιο των διαδικασιών παραγγελιοληψίας για τα νοσοκομειακά φαρμακευτικά σκευάσματα που θα προμηθεύονται τα Νοσοκομεία του ΕΣΥ και το ΓΝΘ Παπαγεωργίου αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας της ΕΚΑΠΥ.