«Ενημέρωση για τα φάρμακα της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης  που θα παραγγέλνουν τα νοσοκομεία ΕΣΥ και ΓΝΘ Παπαγεωργίου»