Εγκύκλιος – Αρχικοποίηση παραγωγικής λειτουργίας Πληροφοριακού Συστήματος της ΕΚΑΠΥ σχετικά με την καταχώρηση των παραγγελιών Φαρμάκων των Νοσοκομείων (δήλωση στοιχείων, δήλωση χρηστών).