«Αποστολή απαραίτητων δικαιολογητικών από τα ΜΜΕ, σχετικά με την υλοποίηση της διαφημιστικής καμπάνιας για την προβολή της προληπτικής μαστογραφίας, κατά τους μήνες 01/2023-04/2023, στο πλαίσιο του Υποέργου 2 «Προβολή σε Μέσα (τηλεόραση, ραδιόφωνο, τύπος, διαδίκτυο)» του Προγράμματος Πρόληψης της Δημόσιας Υγείας «Σπύρος Δοξιάδης» – Δευτερογενής Πρόληψη» της Δράσης 16783 του Υπουργείο Υγείας, η οποία χρηματοδοτείται με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με φορέα υλοποίησης την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ)»