«Έναρξη των διαδικασιών παραγγελιοληψίας από τη Δευτέρα 16/10/2023, για τα νοσοκομειακά φαρμακευτικά σκευάσματα που έχουν υπογράψει συμφωνίες με την Επιτροπή Διαπραγμάτευσης που θα προμηθεύονται τα Νοσοκομεία του ΕΣΥ και το ΓΝΘ Παπαγεωργίου αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας της ΕΚΑΠΥ»